Nieuwsbrief Van Abbemuseum van 29-10-2021

Vandaag vier sterren in de Volkskrant ★★★★

Nieuwsbrief Van Abbemuseum
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
online version - Please scroll down for the English version
VanAbbemuseum
Dwarsverbanden in de collectie van het Van Abbemuseum Foto Joep Jacobs nb

De pers over Dwarsverbanden

Sinds de opening in september ontving de nieuwe multizintuiglijke collectiepresentatie lovende reacties in de pers: "Als Dwarsverbanden iets duidelijk maakt, dan is het op hoeveel verschillende manieren je een kunstwerk kunt ervaren: met je ogen, je neus en je handen, in relatie tot andere kunstwerken, of in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen. Vaak terugkomen dus, want deze aanstekelijke tentoonstelling nodigt je uit om steeds opnieuw te kijken, voelen en ruiken." ★★★★ De Volkskrant
Lees meer recensies
 
Nb

Dwarsverbinding

Onderdeel van de collectiepresentatie Dwarsverbanden is de serie Dwarsverbinding. In de eerste editie presenteren Marcel van den Berg (Alphen aan de Rijn, 1978) en Erwin Thomasse (Eindhoven, 1972) nieuw werk in dialoog met andere werken uit de collectie. Ze kennen elkaar uit de tijd dat ze actief waren in de wereld van hip-hop en urban culture.
 
Dwarsverbanden in de collectie van het Van Abbemuseum Foto Joep Jacobs nb

Van Abbe en de VriendenLoterij

Mede dankzij steun van de VriendenLoterij wordt het Van Abbemuseum steeds toegankelijker. Zo kwam dit jaar de multizintuiglijke en meerstemmige collectiepresentatie Dwarsverbanden, met voelreplica’s en geurelementen, tot stand. Directeur Charles Esche: “Het Van Abbemuseum wil een museum zijn waar iedereen zich welkom voelt, met welke achtergrond dan ook.”
Boek je ticket
 
Lees meer
   

English version

 
Dwarsverbanden in de collectie van het Van Abbemuseum Foto Joep Jacobs nb

Press reviews for Delinking and Relinking

Since its opening in September, the new multi-sensory collection display received positive reviews from the press: “If there is one thing Delinking and Relinking makes clear, it’s in how many different ways you can experience an artwork: with your eyes, your nose and your hands, in relation to other works of art, or in relation to societal developments. You will have to visit often, as this catching exhibition invites you to look, feel and smell again and again.” ★★★★ De Volkskrant
Read more reviews
 
Nb

Van den Berg & Thomasse

In a series of shorter projects, also part of the collection display Delinking and Relinking, artists whose work features in the collection reflect on the collection itself. The first guests in this series are Marcel van den Berg (1978, Alphen aan de Rijn) and Erwin Thomasse (1972, Eindhoven), who met through their involvement in the worlds of hip-hop and urban culture.
 
Dwarsverbanden in de collectie van het Van Abbemuseum Foto Joep Jacobs nb

Van Abbe and the VriendenLoterij

Thanks to the support of the VriendenLoterij, the Van Abbemuseum is becoming increasingly accessible. This year, the multi-sensory and multi-voiced collection display Delinking and Relinking, with tactile paintings and scent interpretations, opened. Director Charles Esche: "The Van Abbemuseum wants to be a museum where everyone feels welcome, whatever their background."
Book your ticket
 
Read more
   
Plan je bezoek / plan your visit
Van Abbemuseum
Stratumsedijk 2 Eindhoven

afmelden/unsubscribe
Bezoek / visit
Dinsdag t/m zondag 11 uur - 17 uur
Boek je online tickets vooraf op vanabbemuseum.nl/tickets

Tuesday until Sunday 11 am - 5 pm
Book your online tickets in advance on vanabbemuseum.nl/tickets
Credits: Joep Jacobs, Tom Doms, Joep Jacobs
Het Van Abbemuseum wordt onder andere ondersteund door / is supported by:
Footer persbericht 

afmelden/unsubscribe
Verzorgd door MailingLijst