Nieuwsbrief Van Abbemuseum van 13-10-2022

Uitnodiging Alignment Afian

Van Abbemuseum

Online version - english version
Uitnodiging header  VanAbbeMuseum
Uitnodiging opening 23 oktober ’Alignment’ Afaina de Jong & Innavisions
Beste gast,

Met veel genoegen presenteert het Van Abbemuseum een nieuw in opdracht gemaakt werk van Afaina de Jong & Innavisions op Eindhoven Airport. De opening vindt plaats op 23 oktober 2022.

Verspreid over drie vitrines wordt een aantal hangende en in elkaar grijpende ruimtelijke objecten getoond. De ruimtelijke objecten zijn gemaakt op basis van de ruimte- en vormentaal van de Jong en Innavisions, met wie zij al lange tijd samenwerkt. Op het snijvlak van architectuur, design en kunst verkennen de drie installaties de veranderende betekenis van wat het is om te zien en gezien te worden. Doordat de toeschouwers bewegen, zorgt het grafische en ruimtelijke karakter van de werken voor een spel met de onderlinge verhoudingen tussen hun vormen en kleuren en dus met wat en wie zich binnen en buiten bevindt.

Het referentiekader waar ‘Aligment’ uit voortkomt, is een wereld voorbij het modernisme, een veelheid van werkelijkheden. Door deze verwijzingen zet ‘Alignment’ ons ertoe aan de esthetische en culturele referenties van toeschouwers te overdenken en ter discussie te stellen. Hier gaan referenties en realiteiten samen – geïntegreerd in de vorm van de ruimtelijke objecten en in de vitrines zelf. Als zodanig functioneren ze als fascinerende voorstellen voor een gedeelde werkelijkheid bij het delen van de ruimte.

Programma:
15.30 - 16.30 Gesprek (Leslokaal Van Abbemuseum)
Nick Aikens in gesprek met Afaina de Jong en Innavisions
16.30 - 18.00 Borrel in het museumcafé Karel 1

Voor het gesprek, waarvoor een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, kunt u zich aanmelden viadeze link. RSVP voor 21 oktober.

Met vriendelijke groet,
Van Abbemuseum

ENGLISH: Invite opening october 23rd 'Alignment’ Afaina de Jong & InnaVisions
Dear guest,

Van Abbemuseum is delighted to present a new commission by Afaina de Jong & InnaVisions at Eindhoven Airport, opening on 23rd October 2022.

Presented across three vitrines are a series of hanging and interlocking spatial objects. The spatial objects draw on de Jong and long-time collaborator Innavision’s spatial and formal language. Sitting at the intersection of architecture, design and art the three installations explore the interchanging meaning of what it is to see and to be seen. Through the movement of the audience the graphic and spatial nature of the works plays with the alignment of its shapes and palette and consequently with what and who is inside and outside.

The world of reference that ‘Aligment’ emerges from is a world beyond Modernism, a multiplicity of realities. ‘Alignment’ prompts us to consider, and question, audiences’ aesthetic and cultural references. Here references and realities exist together – in the motifs of the spatial objects as well as within the vitrines themselves. As such they function as engaging propositions for a shared reality while sharing space.

Programme:

15.30 – 16.30 Conversation (Leslokaal Van Abbemuseum)
Nick Aikens in conversation with Afaina de Jong and InnaVisions
16.30 – 18.00 Drinks in the museum café Karel 1

For the conversation, for which a limited number of places are available, you canapply via this link. RSVP by 21 October.

Kind regards,
Van Abbemuseum

Van Abbemuseum
Stratumsedijk 2
5611 ND Eindhoven
Route
Openingstijden
Dinsdag t/m zondag van 11 tot 17 uur.
Het museum is gesloten op Koningsdag, eerst kerstdag en Nieuwjaarsdag.


Images Tijdens evenementen wordt er gefotografeerd en soms gefilmd. Geef het bij het personeel aan als je niet op foto of film vastgelegd wil worden.

Opening hours
Tuesday to Sunday from 11 a.m. to 5 p.m.
The museum is closed on King's Day, Christmas Day and New Year's Day.

Images Our events are being photographed and sometimes filmed. Please inform our staff if you are not comfortable with your image being taken.

Afmelden/unsubscribe

Facebook Twitter YouTube
Het Van Abbemuseum wordt onder andere ondersteund door / is supported by:

VAM nieuwsbrief banner 
Verzorgd door MailingLijst