Nieuwsbrief Van Abbemuseum van 23-06-2022

Tentoonstelling Richard Bell vanaf 25 juni | Lovende recensie Eindhovens Dagblad | Ontmoetingen in de Huiskamer | Lichtgevende kunst op het dak

Nieuwsbrief Van Abbemuseum
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
online version - Please scroll down for the English version
Nieuwsbrief header
Prelude to Trial

Vanaf 25 juni: provocatieve kunst van Richard Bell

Op zaterdag 25 juni opent de tentoonstelling Dwarsverbinding: Richard Bell. Deze toonaangevende kunstenaar woont en werkt in Brisbane, Australië, en gebruikt zijn kunst als politiek instrument. Als afstammeling van een generatie Aboriginal activisten pleit hij met zijn grote statement-schilderijen en essays voor de emancipatie van alle First Nations gemeenschappen.

Lees meer
 

Actueel

 
Tentoonstelling Lasting Truth Is Change Van Abbemuseum Eindhoven Foto Joep Jacobs vierkant

Lovende recensie Eindhovens Dagblad

t/m 24 juli 2022
Het Eindhovens Dagblad bezocht A Lasting Truth Is Change:Dit is een tentoonstelling barstensvol plezier. Een expositie die dingen anders doet en op onverwachte manieren kunst presenteert. Het lichaam van de bezoeker speelt daarbij een belangrijke rol: je kunt er klimmen op een klimrek of neervlijen op het oranje tapijt. Een tentoonstelling die lang blijft hangen.”
 
Marcel de Buck VAM Positions vierkant

Ontmoetingen in De Huiskamer

woensdagen tussen 11 en 17 uur
De deur van De Huiskamer staat elke woensdag open voor ontmoetingen. Drink een kop thee en deel verhalen met iemand die zijn of haar thuisland heeft moeten ontvluchten. Dit project wordt gecoördineerd door Van Abbemuseum-medewerker Shafiq Omar, die jaren geleden zelf uit Afghanistan vluchtte.
Boek je ticket
 
Bekijk agenda
   

In gesprek

 
Charles vierkant

Interview Charles Esche

Ammodo, partner van het Van Abbemuseum, sprak met directeur Charles Esche over het belang van het collectief, globale relaties en het gevaar van de utopie. Esche pleit voor een verschuiving van onze aandacht van het individu naar het collectief: “Mensen hebben elkaar altijd nodig gehad om iets te bereiken.”
Lees interview
 
Thomasse

Nu te zien op ons dak

Op het dak van het Van Abbemusem knipperen de letters van Erwin Thomasse’s kunstwerk langzaam aan en uit. Het ritme is afgeleid van een ademhalingstechniek om paniekaanvallen te bezweren.

 

ENGLISH VERSION

 
Prelude to Trial

From 25 June: provocative art by Richard Bell

On Saturday 25 June the exhibition Relinking: Richard Bell opens. This leading artist lives and works in Brisbane, Australia, and uses his art as a political vehicle. Growing out of a generation of Aboriginal activists, he uses his statement paintings and essays to advocate for the emancipation of all First Nations communities.

Read more
 

Currently

 
Tentoonstelling Lasting Truth Is Change Van Abbemuseum Eindhoven Foto Joep Jacobs vierkant

Raving review Eindhovens Dagblad

until 24 July 2022
The Eindhovens Dagblad visited A Lasting Truth Is Change: "This is an exhibition bursting with fun. An exhibition that does things differently and presents art in unexpected ways. The visitor's body plays an important role: you can climb on a climbing frame or lie down on the orange carpet. An exhibit that will linger on for a long time.”
 
Marcel de Buck VAM Positions vierkant

Encounters in The Living Room

Wednesdays from 11 am to 5 pm
Every Wednesday, the door of The Living Room is open for encounters. Drink a cup of tea and share stories with someone who has had to flee his or her homeland. This project is coordinated by Van Abbemuseum staff member Shafiq Omar, who fled his homeland Afghanistan years ago.
Book your ticket
 
View calendar
   
Thomasse

On display on our roof

On the roof of the Van Abbemusem you can see the letters of Erwin Thomasse's artwork slowly flash on and off. The rhythm is derived from a breathing technique used to ward off panic attacks.

 
Plan je bezoek / plan your visit
Van Abbemuseum
Stratumsedijk 2 Eindhoven

afmelden/unsubscribe
Bezoek / visit
Dinsdag t/m zondag 11 uur - 17 uur
Boek je online tickets vooraf op vanabbemuseum.nl/tickets

Tuesday until Sunday 11 am - 5 pm
Book your online tickets in advance on vanabbemuseum.nl/tickets

Credits: Richard Bell | Joep Jacobs | Marcel de Buck | Marcel de Buck | Peter Cox
Het Van Abbemuseum wordt onder andere ondersteund door / is supported by:
VAM nieuwsbrief banner 

afmelden/unsubscribe
Verzorgd door MailingLijst