Nieuwsbrief Van Abbemuseum van 29-09-2020

Open call Theodora Niemeijer Prijs 2021

- Please scroll down for the English version
Header persbericht TNP

Open call Theodora Niemeijer Prijs 2021

Enige stimuleringsprijs voor vrouwelijke kunstenaars viert eerste lustrumeditie

Het Niemeijer Fonds en het Van Abbemuseum organiseren gezamenlijk de Theodora Niemeijer Prijs, een stimuleringsprijs voor beginnende, vrouwelijke beeldende kunstenaars. Het is de enige Nederlandse beeldende kunstprijs speciaal voor vrouwelijke kunstenaars. De prijs wordt in 2021 voor de vijfde keer uitgereikt. De stimuleringsprijs werd in 2012 geïntroduceerd omdat werken van vrouwelijke kunstenaars nog steeds sterk in de minderheid zijn in tentoonstellingen en museale collecties. 

De winnende kunstenaar ontvangt niet alleen een geldbedrag van € 10.000, maar krijgt ook de gelegenheid om een project in het Van Abbemuseum te realiseren. Het doel van de prijs, is om bij te dragen aan de ontwikkeling van talent en het bevorderen van gelijke kansen tussen mannelijke en vrouwelijke kunstenaars in de kunstwereld. De winnaar van de vijfde editie wordt op 8 maart 2021 (Internationale Vrouwendag) bekendgemaakt. De winnaars van de vorige edities waren Sarah van Sonsbeeck (2012), Sachi Miyachi (2014), Sissel Marie Tonn (2016) en Josefin Arnell (2018). 

"Eigenlijk wilde ik helemaal niets inzenden voor de Theodora Niemeijer Prijs, want ik wilde niet als ‘vrouwelijke’ kunstenaar worden gezien. Het besef dat dit een zelfopgelegd vooroordeel was, overtuigde me om wel mee te doen. Ik moedig iedereen aan om dergelijke vooroordelen terzijde te leggen."
- Sarah van Sonsbeeck.

De inzendtermijn voor de projectvoorstellen loopt van 1 oktober 2020 tot en met 1 januari 2021. Een deskundige jury beoordeelt de voorstellen. 

Deelname aan de Theodora Niemeijer Prijs kan als wordt voldaan aan de volgende criteria:
– Vrouwelijke beeldend kunstenaar;
– Wonend en werkend in Nederland;
– Maximaal 5 jaar geleden afgestudeerd;
– Beschikbaar tussen eind september 2021 en eind maart 2022 voor de realisatie van het project;
– Beschikbaar tijdens de uitreiking van de prijs op 8 maart 2021.
Meer informatie over de open call
 

English version

 
PC

Open call Theodora Niemeijer Prize

Sole incentive prize for women artists celebrates its first lustrum edition

The Niemeijer Fund and the Van Abbemuseum jointly organise the Theodora Niemeijer Prize, an incentive prize for emerging women visual artists. It is the only Dutch visual art prize for women artists only. In 2021, the prize will be awarded for the fifth time. The incentive prize was introduced in 2012 because works by women artists are still underrepresented in exhibitions and museum collections. 

The winning artist will not only receive a cash prize of € 10,000, but will also get the opportunity to realise a project in the Van Abbemuseum. The aim of the prize is to contribute to the development of talent and to promote equal opportunities between male and women artists in the art world. The winner of the fifth edition will be announced on March 8, 2021 (International Women's Day). The winners of the previous editions were Sarah van Sonsbeeck (2012), Sachi Miyachi (2014), Sissel Marie Tonn (2016) and Josefin Arnell (2018).

“Initially, I was hesitant to submit anything for the Theodora Niemeijer Prize, because I didn't want to be seen as a 'female' artist. The realisation that this was a self-imposed prejudice convinced me to participate. I encourage everyone to put such prejudices aside.”
- Sarah van Sonsbeeck.

The submission period for the project proposals runs from 1 October 2020 to 1 January 2021. An expert jury will assess the proposals. 

Participation in the Theodora Niemeijer Prize is possible if the following criteria are met:
- Woman visual artist.
- Working and living in the Netherlands.
- Graduated no more than 5 years ago.
- Available between the end of September 2021 and the end of March 2022 for the realisation of the project. 
- Available during the award ceremony on March 8, 2021. 
More information about the open call
 
Plan je bezoek / plan your visit
Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 Eindhoven

Beeld: Peter Cox
Bezoek / visit
Dinsdag t/m zondag 11 uur - 17 uur
Boek je online tickets vooraf op vanabbemuseum.nl/tickets

Tuesday until Sunday 11 am - 5 pm
Book your online tickets in advance on vanabbemuseum.nl/tickets

Het van Abbemuseum wordt onder andere ondersteund door / is supported by:
Sponsoren en Partners