Nieuwsbrief Van Abbemuseum van 14-09-2021

Ontdek Dwarsverbanden: de nieuwe collectiepresentatie

Nieuwsbrief Van Abbemuseum
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
online version - Please scroll down for the English version
VanAbbemuseum
Dwarsverbanden in de collectie van het Van Abbemuseum Foto Joep Jacobs nb

Dwarsverbanden: nieuwe collectiepresentatie

Dit weekend is het zo ver: op 18 en 19 september opent de nieuwe collectiepresentatie Dwarsverbanden. Deze grootschalige tentoonstelling laat verschillende stemmen horen en toont zo bekende en minder bekende verhalen in de collectie van het Van Abbemuseum. Met 120 kunstwerken, die zich over alle vijf de verdiepingen van de collectievleugel uitstrekken, toont Dwarsverbanden een meerstemmig en multizintuiglijk perspectief van de kunstgeschiedenis.
Lees meer
 
Dwarsverbanden in de collectie van het Van Abbemuseum Foto Joep Jacobs nb

Opening op 18 en 19 september

Komend weekend rollen we de roze loper voor je uit: zaterdag 18 en zondag 19 september opent namelijk Dwarsverbanden! Directeur Charles Esche en burgemeester John Jorritsma openen zaterdag om 11 uur officieel de tentoonstelling. De rest van het weekend trakteert het Van Abbemuseum je op iets lekkers bij de koffie of de borrel in Museumcafé Karel 1.
 
Entree Van Abbemuseum Foto Joep Jacobs

Vijf gratis multimediatours

Dwarsverbanden nodigt je uit kunst anders te ervaren. Vijf gratis multimediatours leiden je rond langs die bijzondere verhalen vanuit een ander perspectief: bekijk de tentoonstelling door de lens van het koloniale verleden, verken liefdesverklaringen van bezoekers aan kunstwerken of ontdek Dwarsverbanden door te ruiken en voelen. Download de tours gratis op je telefoon via de Smartify app.
Boek je tickets
 
Lees meer
   
Dwarsverbanden in de collectie van het Van Abbemuseum Foto Joep Jacobs nb

Uitgelicht: Picasso en Lam

De eerste zaal van Dwarsverbanden is gewijd aan werken van de Cubaan Wifredo Lam en de Spaanse Pablo Picasso. In de culturele metropool Parijs troffen deze twee kunstenaars elkaar. De collectiepresentatie start bij het werk Le Marchand d’oiseaux van Lam en Buste de femme van Picasso. Van die laatste is een voelreplica opgenomen: een tastbare versie van het schilderij voor blinden en slechtzienden.
 
Dwarsverbanden in de collectie van het Van Abbemuseum Foto Joep Jacobs nb

Publieksfavoriet: Marc Chagall

Topstuk binnen Dwarsverbanden is Hommage à Apollinaire van Marc Chagall. Chagall vond dat het persoonlijke doel van de mens zou moeten zijn om tegenstellingen te herenigen en de harmonie te herstellen. Dit toont hij met namen van mensen die vochten voor een nieuwe, 20e-eeuwse verbeelding. Ook van Hommage à Apollinaire is een voelreplica aanwezig.
Lees meer
 
Lees meer
   

English version

 
Dwarsverbanden in de collectie van het Van Abbemuseum Foto Joep Jacobs nb

Delinking and Relinking: new collection display

After years of preparation, the new collection display Delinking and Relinking will open this week. This extensive exhibition gives expression to different voices and shows the many known and lesser-known stories in the collection of the Van Abbemuseum. Featuring 120 pieces of art and spanning all five floors of the museum’s collection wing, Delinking and Relinking presents a polyphonic and multisensory perspective of art history.
Read more
 
Dwarsverbanden in de collectie van het Van Abbemuseum Foto Joep Jacobs nb

Opening 18 and 19 September

This weekend we roll out the pink carpet for you: on Saturday 18 and Sunday 19 September, Delinking and Relinking will open! Museum director Charles Esche and the mayor of Eindhoven John Jorritsma will officially open the exhibition on Saturday at 11 am. For the duration of the weekend, the Van Abbemuseum will treat you to complimentary snacks with your coffee or drink at Museumcafé Karel 1.
 
Entree Van Abbemuseum Foto Joep Jacobs

Five free multimedia tours

Delinking and Relinking invites you to experience art differently by discovering the unknown stories in the collection. Five free multimedia tours offer a different perspective: see the exhibition through the lens of a colonial past, listen to visitors' declarations of love to artworks or discover the collection display by smelling and touching. Download the tours for free on your phone via the Smartify app.
Book your ticket
 
Read more
   
Dwarsverbanden in de collectie van het Van Abbemuseum Foto Joep Jacobs nb

Highlight: Lam and Picasso

The first room of Delinking and Relinking is dedicated to works by the Cuban Wifredo Lam and Spanish Pablo Picasso. Paris was the first international art capital. Here, the two artists met. The collection display starts with the works Le Marchand d’oiseaux by Lam and Buste de femme by Picasso. The room contains a touch replica of the latter: a palpable painting for blind and partially sighted visitors.