Nieuwsbrief Van Abbemuseum van 20-07-2022

Laatste kans 'A Lasting Truth Is Change' | NRC bezocht 'Dwarsverbinding: Richard Bell' | Vind jouw zomerliefde in Dwarsverbanden | Verduurzaming dak

Nieuwsbrief Van Abbemuseum
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
online version - Please scroll down for the English version
Nieuwsbrief header
Tentoonstelling Lasting Truth Is Change Van Abbemuseum Eindhoven Foto Joep Jacobs nb

Laatste kans: A Lasting Truth Is Change

"A Lasting Truth Is Change neemt je als bezoeker mee op een goed geïnformeerde tocht door het hedendaagse kunstenlandschap. Een expositie vol beeldrijm en alliteratie. Hier is zeker voor de geoefende kijker veel te ontdekken." Kunsttijdschrift Metropolis M bezocht onze tijdelijke collectietentoonstelling A Lasting Truth Is Change, die je nog t/m zondag 24 juli kunt bezoeken.
Boek je ticket
 

Nu te zien

 
DwarsverbindingRichardBell juni VanAbbemuseum BoudewijnBollmann LORES nb

NRC bezocht Dwarsverbinding: Richard Bell

“In de film in deze tentoonstelling vertelt Bell vanaf de ruïnes van zijn ouderlijk huis in Charleville, Australië, over het gebrek aan rechten voor Aboriginals. De overheid sloopte het huis zonder het gezin een alternatief te bieden.” NRC bezocht Dwarsverbinding: Richard Bell. Als Aboriginal activist pleit hij voor de emancipatie van alle First Nations gemeenschappen.

 
Beelden instructiefilm Dwarsverbanden in de collectie van het Van Abbemuseum Foto Joep Jacobs nb

Vind je zomerliefde in Dwarsverbanden

Ontdek de tentoonstelling Dwarsverbanden met de Liefdesbrieven-tour via de gratis Smartify app op je telefoon. Geïnspireerd op contactadvertenties uit de jaren 90 hoor je in deze digitale rondleiding liefdesverklaringen van bezoekers aan een kunstwerk. Voel je je aangetrokken tot één van de advertenties? Neem dan via een speciaal telefoonnummer contact op en laat een persoonlijk bericht achter.
Boek je ticket
 
Boek je ticket
   

Renovatie

 
Schermafbeelding om nb

Verduurzaming van ons dak

Deze zomer werkt het Van Abbemuseum van 25 juli t/m 23 september aan de verduurzaming van het dak van de oudbouw, een Rijksmonument uit 1936. Het museum is tijdens de werkzaamheden gewoon open voor bezoek via de ingang aan de Stratumsedijk 2. Te zien zijn de collectiepresentatie Dwarsverbanden en Dwarsverbinding: Richard Bell.
Bekijk programma
 
Tomdoms nb

Kom tot rust in ons museumcafé

Eindig je museumbezoek op het prachtige terras van Museumcafé Karel 1. Tijdens de zomervakantie geniet je in deze oase van rust van woensdag t/m zondag van een verse lunch of een goed glas wijn.

Lees meer
 

ENGLISH VERSION

 
Tentoonstelling Lasting Truth Is Change Van Abbemuseum Eindhoven Foto Joep Jacobs nb

Last chance: A Lasting Truth Is Change

"A Lasting Truth Is Change takes visitors on a well-informed tour of the contemporary arts landscape. An exhibition full of visual rhyme and alliteration. There is much to discover, especially for the trained viewer.” Art magazine Metropolis M visited our temporary collection display A Lasting Truth Is Change, which you can visit until Sunday, 24 July.
Book your ticket
 

Currently

 
DwarsverbindingRichardBell juni VanAbbemuseum BoudewijnBollmann LORES nb

Newspaper NRC visited Relinking: Richard Bell

“In the film in this exhibition, Bell talks from the ruins of his childhood home in Charleville, Australia, about the lack of rights for Aboriginal people. The government demolished the house without offering the family an alternative.” NRC visited Relinking: Richard Bell. As an Aboriginal activist, he advocates the emancipation of all First Nations communities.

 
Beelden instructiefilm Dwarsverbanden in de collectie van het Van Abbemuseum Foto Joep Jacobs nb

Find your summer love in Delinking and Relinking

Discover the exhibition Delinking and Relinking with the Love Letters tour via the free Smartify app on your phone. Inspired by personal ads from the 1990s, this digital tour features visitors' declarations of love to artworks. Does an ad pique your interest? Respond to it by calling the special phone number and leave a personal message.
Book your ticket
 
Book your ticket
   

Renovation

 
Schermafbeelding om nb

Making our roof sustainable

This summer, from 25 July to 23 September, the Van Abbemuseum will be working on a sustainable roof for the Old Building, a national monument dating from 1936. During the renovation, the museum will be open for visits via the entrance at Stratumsedijk 2. On view are the collection display Delinking and Relinking and Relinking: Richard Bell.