Nieuwsbrief Van Abbemuseum van 17-08-2021

Het nieuwe seizoen bij het Van Abbemuseum: echt iets voor u!

Nieuwsbrief Van Abbemuseum
online version - Please scroll down for the English version
VanAbbemuseum
Nb header

Echt iets voor u!

Vanaf september staat er bij het Van Abbemuseum een nieuw seizoen vol verrassende tentoonstellingen klaar voor nieuwsgierige bezoekers. Eén van de hoogtepunten van het programma is Dwarsverbanden, de eerste volledig multizintuiglijke collectiepresentatie van Nederland. Op zaterdag 18 en zondag 19 september opent de tentoonstelling feestelijk en trakteren we op allerlei muzikale pop-up acts. Zien we je dan?
Boek je ticket
 
BoudewijnBollmann VanAbbe Dwarsverbandenopbouw LORES

Dwarsverbanden

Vanaf 18 september 2021
Met 120 kunstwerken strekt de collectietentoonstelling Dwarsverbanden zich uit over alle vijf de verdiepingen van het collectiegebouw. Veelal inspirerend, soms confronterend ervaar je hoe kunstenaars van 1900 tot nu reageren op verschillende culturen en perspectieven. Dwarsverbanden nodigt je uit kunst anders te ervaren. Soms letterlijk, door te voelen, ruiken of horen. Soms metaforisch door verschillende stemmen het woord te geven.
 
Mermaid nb

Parallel Lives, Paralel Aesthetics

Vanaf 27 november 2021
Parallel Lives, Paralel Aesthetics
toont het werk van twee niet-Europese kunstenaars, die elders hun sporen al ruimschoots verdienden, voor het eerst in Nederland. Een groot retrospectief omspant het leven van León Ferrari (1920 – 2013, Buenos Aires) en wordt gecombineerd met een overzicht van het werk van Gülsün Karamustafa (1946, Ankara). Ontdek hoe deze kunstenaars reageren op de veranderingen en conflicten in hun land.
Lees meer
 
Lees meer
   
LASTING TRUTH IS CHANGE Moving Backwards Boudry Lorenz NB

A Lasting Truth Is Change

Vanaf 2 april 2022
De coronapandemie heeft grote impact op ons leven. Na een periode van acute crisis volgt bezinning en de roep om verandering. Met zo’n 80 kunstwerken uit de collectie verkent A Lasting Truth Is Change, de eerste grootschalige tentoonstelling van conservator Yolande Zola Zoli van der Heide, een aantal urgente thema’s, waaronder emancipatie, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Kinderen krijgen een leidende rol in deze tentoonstelling die standaard ideeën over de presentatie van kunst wil doorbreken.
 
Entree Van Abbemuseum Foto Joep Jacobs

En meer:

Het komende seizoen heeft nog meer moois in petto, met o.a. een nieuwe editie van Geo-Design tijdens de DDW over het effect van budget vliegmaatschappijen, een presentatie ter ere van het 100e geboortejaar van Eindhovense cartoonist Ton Smits, een installatie van Eimear Walshe die niet-standaard gedrag bij seksualiteit en opvoeding verkent, de 13e editie van Radically Mine waarbij jongeren in de leeftijd tussen de 15 – 21 jaar zich laten inspireren door de museumcollectie, en meer:

Lees meer
 
Lees meer
   

English version

 
Nb header

New season of culture

A new season full of surprising exhibitions will be waiting for curious visitors at the Van Abbemuseum from September. One of the high points of the programme is Delinking and Relinking, the first fully multi-sensory collection display in the Netherlands. The exhibition will festively open on Saturday 18 and Sunday 19 September, and we will treat you to all kinds of musical pop-up acts. We hope to see you then!
Book your ticket
 
BoudewijnBollmann VanAbbe Dwarsverbandenopbouw LORES

Delinking and Relinking

From 18 September 2021
Featuring 120 pieces of art and spanning all five floors of the museum’s collection wing, Delinking and Relinking invites you to experience art differently. Sometimes in the literal sense, by touching, smelling or listening to it; other times metaphorically, by giving expression to different, lesser-known voices. Mostly inspiring and occasionally confrontational, the exhibition reveals to visitors how artists from 1900 to the present day respond to different cultures and perspectives. 
 
Mermaid nb

Parallel Lives, Paralel Aesthetics

From 27 November 2021
Parallel Lives, Parallel Aesthetics
offers two artists from beyond Europe - who have more than earned their spurs elsewhere - their first stand-alone solo exhibition in the Netherlands. A comprehensive retrospective spanning the life of León Ferrari (1920 – 2013, Buenos Aires) is paired with a full overview of the work of Gülsün Karamustafa (1946, Ankara). Explore how these artists respond on the conflicts and changes in their countries.
Read more
 
Read more
   
LASTING TRUTH IS CHANGE Moving Backwards Boudry Lorenz NB

A Lasting Truth Is Change

From 2 April 2022
The Coronavirus epidemic has had a huge impact on our lives. After a period of acute crisis follows reflection and call for change. With some 80 artworks taken from the collection, A Lasting Truth Is Change is curator Yolande Zola Zoli van der Heide's first major exhibition. It explores a number of pressing themes such as emancipation, equality and justice. Children play a pivotal role in this exhibition that wants to break down standard notions of how art should be presented.
 
Entree Van Abbemuseum Foto Joep Jacobs

And more:

The season has more in store, like a new edition of Geo-Design during DDW focusing on the effect of budget airlines, a presentation honoring the 100th birthyear of Eindhoven cartoonist Ton Smits, an installation by Eimear Walshe exploring non-standard behaviour with reference to sexuality and rearing, the 13th edition of Radically Mine, in which young people between the ages of 15 and 21 get inspired by the museum collection, and more: