Nieuwsbrief Van Abbemuseum van 19-05-2022

Gratis rondleidingen | Film: Oekraïense Stemmen | Feldenkraisles op vrij

Nieuwsbrief Van Abbemuseum
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
online version - Please scroll down for the English version
Nieuwsbrief header
DSC

Laat je leiden

Leer het Van Abbemuseum beter kennen met een gratis rondleiding: onze museumgidsen nemen je mee langs de kunstwerken in de tentoonstellingen of tonen je de bijzondere architectuur van het gebouw. Elke dag zijn er twee instaprondleidingen. Ontdek bijvoorbeeld tijdens je lunchpauze om 12.30 uur werken uit de collectie of geef je inspiratie een boost in de namiddag met een tour om 14.30 uur.
Lees meer
 

Nu te zien

 
Oekrainse Stemmmen

Film: Oekraïense stemmen

t/m 31 mei
In deze korte film van ongeveer 45 minuten komen vier Oekraïners uit de kunstsector aan het woord. Sommigen van hen zijn nog steeds in Oekraïne, anderen zijn onlangs gevlucht. Uit hun woorden en daden blijkt het krachtige verzet van de Oekraïense cultuursector tegen het oorlogsgeweld van de bezetters.
 
Marcel de Buck VAM Yael Davids

Feldenkrais op vrijdagen

t/m 22 juli
Volg een les Feldenkrais op vrijdag: de wekelijkse workshops over deze bewegingsleer geven je meer bewustwording door beweging. Kunstenaar Yael Davids introduceerde Feldenkrais in het museum tijdens haar tentoonstelling A Daily Practice in 2020. De lessen zijn nu tijdelijk terug als onderdeel van de collectiepresentatie Dwarsverbanden.
Lees meer
 
Boek een les
   

Aanbieding

 
Man hanging out David Cerny

Bezoek Art Oisterwijk

Van 3 t/m 26 juni verandert het historische centrum van Oisterwijk in een kleurrijk openluchtmuseum tijdens Art in Oisterwijk. Op de tweede editie van dit gratis kunstfestival ontdek je 50 beelden van 35 kunstenaars uit 12 landen. En: als je een verblijf boekt via Bezoek Oisterwijk krijg je 25% korting op je bezoek aan het Van Abbemuseum.
Maak een reservering
 
Tentoonstelling Lasting Truth Is Change Van Abbemuseum Eindhoven Foto Joep Jacobs

Kunst vanaf een klimrek

In de tentoonstelling ‘A Lasting Truth is Change’ vind je een klimrek van architect Aldo van Eyck. Vanaf hier bekijk je kunst vanuit een ander perspectief. Volwassenen toegestaan!

Boek je ticket
 

ENGLISH

 
DSC

Be guided

Get to know the Van Abbemuseum better with a free guided tour: our museum guides take you past the artworks in the exhibitions or show you the building's remarkable architecture. There are two introductory tours every day. For example, discover the collection at 12:30 during your lunch break or boost your inspiration in the afternoon with a tour at 2:30.
Learn more
 

Now on

 
Oekrainse Stemmmen

Film: Ukrainian Voices

Until 31 May
In this short film of 45 minutes, four Ukrainians working in the arts are given the floor. Some of them are still in Ukraine, while others have recently fled. While the war in Ukraine remains devastating, their words and actions show the incredible resistance of Ukrainian culture against the violence of the occupiers.
 
Marcel de Buck VAM Yael Davids

Feldenkrais on Fridays

Until 22 July
Take a Feldenkrais lesson on Friday: the weekly classes on this movement theory will help you gain more awareness through movement. Artist Yael Davids introduced Feldenkrais in the museum during her exhibition A Daily Practice in 2020. The lessons are now temporarily back as part of the collection display Delinking and Relinking.
Learn more
 
Book a lesson
   

Special offer

 
Man hanging out David Cerny

Visit Art in Oisterwijk

From 3 to 26 June, the historic centre of Oisterwijk will transform into a colourful open-air museum during Art in Oisterwijk. At the second edition of this free art festival, you will discover 50 sculptures by 35 artists from 12 countries. And: if you book your stay via Bezoek Oisterwijk you receive a 25% discount on your visit to the Van Abbemuseum.
Make a reservation