Cultuur in Veenhuizen

Veenhuizen

  • Nationaal Gevangenismuseum
    Het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen vertelt de geschiedenis van wetteloze vrijbuiters en zware misdadigers, van arme wezen en bedelaars. Het museum neemt je mee naar de wereld van het gevangeniswezen, waarbij het niet slechts gaat over het verleden, maar ook over het heden en de toekomst. Hoe worden mensen gestraft en hoe ging dat vroeger? Wat zou jij doen als je rechter was? En zou je zelf kunnen ontsnappen uit een gevangenis? In het Gevangenismuseum ontdek je alles over de bajes in Nederland. Van strafzaken door de eeuwen heen, tot vervoermiddelen van gevangenisstraf. Realistische nagebootste ervaringen laten je voelen hoe het is om in de cel te zitten, een oordeel te vellen, of zelfs een ontsnapping te plannen. De tentoonstellingen van het museum zijn divers en interactief, en zetten aan tot nadenken over vrijheid, rechten, straf en straffen door de eeuwen heen. Het Nationaal Gevangenismuseum biedt een leerzame en perspectief verbredende dag uit voor een breed publiek.
    Oude Gracht 1, 9341 AA  Veenhuizen https://www.gevangenismuseum.nl